gevaarlijke stoffen

Advies en begeleiding

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is onderhevig aan snel veranderende regelgeving en strikte eisen. Deze regels en wetten zijn vaak nogal complex van aard en elke wijze van vervoer heeft zijn eigen regels. 
Deze regelgeving is uiteraard bedoeld om gevaarlijke stoffen op een zo veilig mogelijke manier te vervoeren in verpakkingen, tanks en containers.

Rob Kruyswijk, inmiddels oud eigenaar van Rena Logistics heeft een jarenlange ervaring op het gebied van logistiek, gevaarlijke stoffen en veiligheidsadvies en kan deze expertise ook aanbieden via het nieuwe RENA Logistics. Hierbij wordt hij regelmatig gevraagd en ingezet als docent, coach en spreker.
Deze expertise en ervaring zet Rob Kruyswijk nu ook in bij het nieuwe Rena Logistics.
 Hierdoor kunnen wij u gespecialiseerd advies en begeleiding bieden bij alle aspecten van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

‏Bij sommige projecten kan het nodig zijn een externe veiligheidsexpert in te huren. 
Rena Logistics is in staat professionele veiligheidsexperts te leveren die op flexibele of vaste basis betrouwbare adviezen kunnen geven aan uw organisatie.
 Hierdoor voorkomt u veiligheidsissues tijdens complexe projecten waarbij gevaarlijke stoffen een rol spelen.

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

IMG_0962